Czas pracy kierowców. Płace minimalne w innych krajach.

Czas pracy kierowców. Płace minimalne w innych krajach.
CENA
749.00 +23% VAT

Trenerzy

Justyna Saderska
Prawo, pracy, finanse, zarządzanie wierzytelnościami

Początek

21 czerwca 2017 - 09:00

Koniec

21 czerwca 2017 - 15:30

Miejsce szkolenia

ul. Piotrkowska 270, XI piętro, Łódź   Zobacz mapę

Czas pracy kierowców. Płace minimalne w innych krajach.

 

CEL SZKOLENIA:

Na szkoleniu uczestnicy usystematyzują wiedzę w zakresie regulacji prawnej dotyczącej czasu pracy kierowców. Omówione zostaną miedzy innymi zagadnienia związane z podróżami służbowymi oraz minimalnymi płacami w innych krajach.

ADRESACI SZKOLENIA:

 • Szkolenie jest kierowane do pracowników działów kadr oraz osób zajmujących się w firmie regulacją prawna w zakresie czasu pracy kierowców.

CENA:

Koszt uczestnictwa w szkoleniu jednej osoby wynosi 749,00 zł netto (+23% Vat).

Każda kolejna osoba z tej samej firmy otrzymuje 10% upustu od ceny szkolenia.

Klienci Grupy Kapitałowej WEC S.A. otrzymują 10% upustu.

CENA ZAWIERA:

 • uczestnictwo w jednodniowych warsztatach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikaty
 • serwis kawowy i lunch

1. Regulacja prawna czasu pracy kierowców:

 • Dyrektywy Parlamentu Europejskiego,
 • Ustawa o czasie pracy kierowców wraz ze zmianami,
 • Kodeks pracy,
 • Pozostałe regulacje prawne,
 • Definicje czasu pracy i pojęcia używane w ustawie oraz wyłączenia od stosowania tej ustawy.

2. Czas pracy kierowców:

 • Czas pracy,
 • Dyżur, dyspozycja,
 • Przerwy i odpoczynek kierowców,
 • Systemy i rozkłady czasu pracy .

3. Obowiązki pracodawcy:

 • Obowiązek informacji,
 • Rozkład jazdy i wykaz obowiązków,
 • Ewidencja czasu pracy kierowcy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz na postawie umów cywilnoprawnych, samozatrudnionych i przedsiębiorców,
 • Karta kierowcy,
 • Obowiązki związane z tachografami.

4. Podróże służbowe kierowców – krajowe i zagraniczne.

5. Najważniejsze kwestie związane z rozliczaniem delegacji kierowców.

6. Odniesienie do ważnego wyroku Najwyższego Sądu Administracyjnego z 12 czerwca.

7. Sprawa w Trybunale Konstytucyjnym – najświeższe informacje:

 • Minimalne wynagrodzenia za pracę na terytorium innych krajów, w szczególności: Francji, Niemiec oraz Austrii,
 • Organy kontrolne i ich uprawnienia.

 

FORMA SZKOLENIA:

 • interaktywny wykład
 • case study


WIĘCEJ INFORMACJI

STRONA WWW

www.szkoleniawec.pl

TELEFON

+48 42 681 74 74

E-MAIL

szkolenia@kancelariawec.eu