Przedawnienie roszczeń z uwzględnieniem projektowanych zmian

Przedawnienie roszczeń z uwzględnieniem projektowanych zmian
CENA
749.00 +23% VAT

Trenerzy

Grzegorz Madej
ZARZĄDZANIE WIERZYTELNOŚCIAMI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Początek

21 czerwca 2017 - 09:00

Koniec

21 czerwca 2017 - 15:30

Miejsce szkolenia

Hotel Pod Kasztanami, al. Krężnicka 96A, Lublin   Zobacz mapę

Przedawnienie roszczeń z uwzględnieniem projektowanych zmian

 

CEL SZKOLENIA:

Na szkoleniu uczestnicy usystematyzują wiedzę w zakresie przedawnień. Zostaną omówione
między innymi terminy oraz skutki prawne przedawnień, jak również projektowane zmiany
mające wejść w życie w tym roku.

ADRESACI SZKOLENIA:

  • pracownicy działów windykacji, osób zajmujących się w firmie
    odzyskiwaniem należności

CENA:

Koszt uczestnictwa w szkoleniu jednej osoby wynosi 749,00 zł netto (+23% Vat).

Każda kolejna osoba z tej samej firmy otrzymuje 10% upustu od ceny szkolenia.

Klienci Grupy Kapitałowej WEC S.A. otrzymują 10% upustu.

CENA ZAWIERA:

  • uczestnictwo w jednodniowych warsztatach
  • materiały szkoleniowe
  • certyfikaty
  • serwis kawowy i lunch

1) Instytucja przedawnienia – pojęcie, ratio legis instytucji przedawnienia.

2) Początek biegu przedawnienia.

3) Terminy przedawnienia poszczególnych kategorii roszczeń.

4) Czynności powodujące przerwę biegu przedawnienia.

5) Skutki prawne zawieszenia i przerwania biegu terminu przedawnienia.

6) Upływ terminu przedawnienia jako początek okresu od którego zarzut przedawnienia może być podniesiony.

7) Końcowy terminu do podniesienia zarzut przedawnienia.

8) Zarzut przedawnienia roszczenia jako nadużycie prawa podmiotowego.

9) Skutki prawne przedawnienia.

10) Zrzeczenie się zarzutu przedawnienia.

11) Terminy przedawnienia roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu.

12) Omówienie projektowanych zmian odnośnie przedawnień.

13) Panel dyskusyjny.

FORMA SZKOLENIA:

  • interaktywny wykład
  • case study


WIĘCEJ INFORMACJI

STRONA WWW

www.szkoleniawec.pl

TELEFON

+48 42 681 74 74

E-MAIL

szkolenia@kancelariawec.eu