Egzekucja sądowa, przedawnienie roszczeń, prawne aspekty dochodzenia należności

Egzekucja sądowa, przedawnienie roszczeń, prawne aspekty dochodzenia należności – najnowsze zmiany - certyfikowane warsztaty praktyczne
CENA
749.00 +23% VAT

Trenerzy

Grzegorz Madej
ZARZĄDZANIE WIERZYTELNOŚCIAMI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Początek

19 czerwca 2017 - 09:00

Koniec

19 czerwca 2017 - 15:30

Miejsce szkolenia

JUPITER, ul. Towarowa 22, Warszawa   Zobacz mapę

Egzekucja sądowa, przedawnienie roszczeń, prawne aspekty dochodzenia należności – najnowsze zmiany – certyfikowane warsztaty praktyczne.

CEL SZKOLENIA:

Na szkoleniu uczestnicy usystematyzują wiedzę w zakresie przedawnień roszczeń, prawnych aspektów dochodzenia należności oraz egzekucji sądowej. Zostaną omówione między innymi terminy oraz skutki prawne przedawnień z uwzględnieniem zmian mających wejść w życie w tym roku, jak również zaliczki i opłaty w postępowaniu egzekucyjnym.

ADRESACI SZKOLENIA:

 • Szkolenie jest kierowane do pracowników działów windykacji, osób zajmujących się w firmie odzyskiwaniem należności.

CENA:

Koszt uczestnictwa w szkoleniu jednej osoby wynosi 749,00 zł netto (+23% Vat).

Każda kolejna osoba z tej samej firmy otrzymuje 10% upustu od ceny szkolenia.

Klienci Grupy Kapitałowej WEC S.A. otrzymują 10% upustu.

CENA ZAWIERA:

 • uczestnictwo w jednodniowych warsztatach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikaty
 • serwis kawowy i lunch

 1. Podstawowe zagadnienia prawa zobowiązań,
 2. Rodzaje dłużników,
 3. Pełnomocnictwo – formy, rodzaje, zakres,
 4. Kurator dla dłużnika – w procesie i w postępowaniu egzekucyjnym,
 5. Instytucja przedawnienia, początek biegu przedawnienia, skutki prawne przedawnienia,
 6. Terminy przedawnienia,
 7. Zawieszenie i przerwa biegu terminu przedawnienia,
 8. Terminy przedawnienia roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu,
 9. Egzekucja sądowa – wszczęcie, przebieg, sposoby egzekucji świadczeń pieniężnych- omówienie poszczególnych sposobów egzekucji,
 10. Egzekucja z nieruchomości – wszczęcie, przebieg, inicjatywa wierzyciela w tym zakresie,
 11. Koszty egzekucyjne – zaliczki i opłaty w postępowaniu egzekucyjnym

FORMA SZKOLENIA:

 • interaktywny wykład
 • case study


WIĘCEJ INFORMACJI

STRONA WWW

www.szkoleniawec.pl

TELEFON

+48 42 681 74 74

E-MAIL

szkolenia@kancelariawec.eu