Kompendium zmian w prawnych aspektach windykacji

Kompendium zmian w prawnych aspektach windykacji.
CENA
749.00 +23% VAT

Trenerzy

Grzegorz Madej
ZARZĄDZANIE WIERZYTELNOŚCIAMI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Początek

18 września 2017 - 09:00

Koniec

18 września 2017 - 15:30

Miejsce szkolenia

Budynek Delta, ul. Towarowa 35, Poznań   Zobacz mapę

Kompendium zmian w prawnych aspektach windykacji.

 

CEL SZKOLENIA:

Na szkoleniu uczestnicy zapoznają się ze zmianami obowiązującymi od  1 czerwca 2017 roku dotyczących ułatwienia dochodzenia wierzytelności. Zostaną omówione miedzy innymi zmiany dotyczące pozwów grupowych oraz znowelizowane przepisy dotyczące zasad dokonywania wpisów dłużników do BIG-ów

ADRESACI SZKOLENIA:

 • Szkolenie jest kierowane do pracowników działów windykacji, osób zajmujących się w firmie odzyskiwaniem należności.

CENA:

Koszt uczestnictwa w szkoleniu jednej osoby wynosi 749,00 zł netto (+23% Vat).

Każda kolejna osoba z tej samej firmy otrzymuje 10% upustu od ceny szkolenia.

Klienci Grupy Kapitałowej WEC S.A. otrzymują 10% upustu.

CENA ZAWIERA:

 • uczestnictwo w jednodniowych warsztatach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikaty
 • serwis kawowy i lunch

1. Postępowania sądowe: zwyczajne, upominawcze, nakazowe, uproszczone, elektroniczne postępowanie upominawcze (E-Sąd):

 •  omówienie przepisów regulujących poszczególne postępowania,
 • jak wybrać najwłaściwszy tryb postępowania, wady i zalety poszczególnych postępowań.

2. Nowelizacja przepisów dotyczących funkcjonowania Biur Informacji Gospodarczej:

 • zasady zgłaszania dłużników – odpowiedzialność wierzyciela za nieprawidłowe zgłoszenie,
 • zasady uzyskiwania informacji o dłużnikach.

3. Postępowanie zabezpieczające:

 • możliwość żądania udzielenia zabezpieczenia – przesłanki, wymogi formalne wniosku,
 • nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym jako tytuł zabezpieczenia,
 • wykonanie zabezpieczenia przez komornika,
 • koszty postępowania zabezpieczającego – na etapie sądowym i wykonania przez komornika,
 • zmiany w zakresie wykonywania zabezpieczenia wynikające z ustawy z dnia  7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności.

4. Postępowanie egzekucyjne:

 • klauzula wykonalności – wymogi formalne klauzuli, na co należy zwracać uwagę,
 • wszczęcie postępowania egzekucyjnego,
 • sposoby egzekucji – omówienie poszczególnych sposobów egzekucji należności pieniężnych,
 • rola wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym,
 • kontrola działań komornika przez wierzyciela – nowe zasady wnoszenia skargi na czynności komornika.

5. Wyjawienie majątku – zmiany wprowadzone ustawą z 7 kwietnia 2017r.

6. Zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego:

 • przesłanki zawieszenia postępowania egzekucyjnego – niebezpieczeństwa dla wierzyciela,
 • przesłanki umorzenia postępowania egzekucyjnego – konsekwencje dla wierzyciela.

7. Koszty egzekucji:

 • opłaty i wydatki egzekucyjne,
 • zasady rozliczania kosztów egzekucyjnych.

 

FORMA SZKOLENIA:

 • interaktywny wykład
 • case study


WIĘCEJ INFORMACJI

STRONA WWW

www.szkoleniawec.pl

TELEFON

+48 42 681 74 74

E-MAIL

szkolenia@kancelariawec.eu