Prawo upadłościowe i naprawcze w praktyce po 1.01.2016r. – orzecznictwo i studium przypadku

Prawo upadłościowe i naprawcze w praktyce po 1.01.2016r. – orzecznictwo i studium przypadku
CENA
749.00 +23% VAT

Trenerzy

Grzegorz Madej
ZARZĄDZANIE WIERZYTELNOŚCIAMI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Początek

22 września 2017 - 09:00

Koniec

22 września 2017 - 15:30

Miejsce szkolenia

M.A. Biznes, ul. Rynek 8, Rzeszów   Zobacz mapę

Prawo upadłościowe i naprawcze w praktyce po 1.01.2016r. – orzecznictwo i studium przypadku.

 

CEL SZKOLENIA:

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi prawa upadłościowego i naprawczego. Szkolenie będzie prowadzone praktycznie na studium przypadku z wykorzystaniem konkretnych przykładów.

ADRESACI SZKOLENIA:

  • Szkolenie jest kierowane do pracowników działów windykacji, osób zajmujących się w firmie odzyskiwaniem należności..

CENA:

Koszt uczestnictwa w szkoleniu jednej osoby wynosi 749,00 zł netto (+23% Vat).

Każda kolejna osoba z tej samej firmy otrzymuje 10% upustu od ceny szkolenia.

Klienci Grupy Kapitałowej WEC S.A. otrzymują 10% upustu.

CENA ZAWIERA:

  • uczestnictwo w jednodniowych warsztatach
  • materiały szkoleniowe
  • certyfikaty
  • serwis kawowy i lunch

1.Bankructwa firm w Polsce – dane.

2. Przesłanki ogłoszenia upadłości:

• Niewypłacalność dłużnika,
• Niewypłacalność „bilansowa”.

3. Wniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości:

• Wymogi formalne wniosku,
• Podstawy oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

4. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości:

• Zabezpieczenie majątku dłużnika.

5. Zasady prowadzenia postępowania upadłościowego – postępowanie upadłościowe a naprawcze. Upadłość z możliwością zawarcia układu:

• Rola syndyka i sędziego-komisarza,
• Zgłaszanie wierzytelności
• Lista wierzytelności,
• Zaskarżanie listy wierzytelności.

6. Konsekwencje otwarcia postępowania upadłościowego:

• Sytuacja dłużnika (upadłego),
• Pozycja wierzycieli w upadłości,
• Wyłączenie składników z masy upadłości.

7. Odpowiedzialność członków zarządu:

• Orzeczenie zakazu prowadzenia działalności przez upadłego,
• Odpowiedzialność za udaremnienie lub uszczuplenie zaspokojenia wierzycieli,
• Odpowiedzialność karna za celowe doprowadzenie do upadłości.

8. Wpływ zabezpieczeń rzeczowych na pozycję wierzyciela w postępowaniu upadłościowym:

• Zasady ustanawiana zabezpieczeń skutecznych wobec masy upadłości.

9. Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej dla osób zobowiązanych do złożenia wniosku o upadłość:
• Wniosek wierzyciela w tym zakresie,

• Terminy do złożenia wniosku.

10. Studium przypadku – omówienie postępowania upadłościowego na konkretnych przykładach.

11. Upadłość konsumencka – rola wierzyciela.

FORMA SZKOLENIA:

  • interaktywny wykład
  • case study


WIĘCEJ INFORMACJI

STRONA WWW

www.szkoleniawec.pl

TELEFON

+48 42 681 74 74

E-MAIL

szkolenia@kancelariawec.eu