Skuteczny Windykator

Skuteczny windykator. Skip Tracing, negocjacje z dłużnikami, zabezpieczenie wierzytelności, procedura windykacyjna
CENA

Trenerzy

Artur Hildebrand
ZARZĄDZANIE WIERZYTELNOŚCIAMI

Początek

11 września 2017 - 09:00

Koniec

12 września 2017 - 15:30

Miejsce szkolenia

Hotel Europa, Al. Niepodległości 766, Sopot   Zobacz mapę

Skuteczny windykator. Skip Tracing, negocjacje z dłużnikami, zabezpieczenie wierzytelności, procedura windykacyjna

CEL SZKOLENIA:

Szkolenie będzie prowadzone w formie praktycznych warsztatów, podczas których uczestnicy zdobędą
wiedzę jak skutecznie poszukiwać dłużników i efektywnie pozyskiwać informacje o kliencie/dłużniku –
SKIP TRACING – przed i w trakcie współpracy handlowej. Uczestnicy nauczą się również skutecznych
zasad negocjacji telefonicznych z dłużnikami. Na szkoleniu zostaną także omówione sposoby
zabezpieczania wierzytelności jak również procedura windykacyjna i dokumenty ułatwiające
dochodzenie należności w procesie windykacji i sądowym.

ADRESACI SZKOLENIA:

  • osoby odpowiedzialne w firmie za windykację należności,
  • właściciele przedsiębiorstw,
  • osoby chcące przekwalifikować się lub pozyskać nowe umiejętności.

CENA:

Koszt uczestnictwa w szkoleniu jednej osoby wynosi 1390,00 zł netto (+23% Vat).

Każda kolejna osoba z tej samej firmy otrzymuje 10% upustu od ceny szkolenia.

Klienci Grupy Kapitałowej WEC S.A.  otrzymują 10% upustu.

CENA ZAWIERA:

  • uczestnictwo w 2dniowych warsztatach
  • materiały szkoleniowe
  • certyfikaty
  • serwis kawowy i lunch

DZIEŃ I
1. Filozofia zadłużenia:
Sytuacja firm na rynkach eksportowych oraz krajowych,
Dlaczego się zadłużamy? – przyczyny unikania płatności przez klienta/dłużnika,
Kategorie dłużników.
2. Skip Tracing – poszukiwanie dłużników i efektywne pozyskiwanie informacji o kliencie/dłużniku przed i w trakcie
współpracy handlowej, źródła informacji :
Zewnętrzne (Internet, BIG, powszechne rejestry państwowe itp.)
Wewnętrzne (ankieta klienta, raport przedstawiciela terenowego itp.)
3. Umowa Handlowa – co warto zapisać w umowie w celu zabezpieczenia roszczeń?
4. Instrumenty zabezpieczające wierzytelności – porównanie sposobów zabezpieczeń:
zabezpieczenia rzeczowe: zastaw, hipoteka, przewłaszczenie na zabezpieczenie, kaucja gwarancyjna,
zabezpieczenia osobiste: poręcznie cywilne, gwarancja, przejecie długu, przelew wierzytelności, weksel i poręcznie
wekslowe, ubezpieczenie należności, factoring.
DZIEŃ II
1. Schemat rozmowy telefonicznej – przychodzącej i wychodzącej – siedem podstawowych zasad skutecznych negocjacji
telefonicznych:
Pytania i ich funkcja w rozmowie z dłużnikiem – Pomocne techniki aktywnego słuchania. Przeszłość, Przyszłość,
Sankcje – rodzaje i sposoby wprowadzania,
Trudne rozmowy – jak prowadzić aby nie dopuścić do konfliktu?
Jak być zrozumianym? – Artykulacja, Rytm i tempo wypowiedzi, Ton i intonacja,
Najczęstsze pułapki językowe (ćwiczenia),
Zwroty chybotliwe w rozmowie z dłużnikiem,
Zastosowanie niektórych praw perswazji w procesie windykacji telefonicznej oraz wybrane techniki negocjacji
(ćwiczenia)
Taktyki obrony dłużnika – gry manipulacyjne (ćwiczenia),
Błędy w zadawaniu pytań podczas negocjacji windykacyjnych.
2. Procedura windykacyjna oraz dokumenty ułatwiające dochodzenie należności w procesie windykacji i sądowym:
Wezwania do zapłaty – stopniowanie treści oraz list adwokacki
Uznanie długu/oświadczenie,
Ugoda/porozumienie.
Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji
Powiadomienia sms
Potrącenie
I inne…..

FORMA SZKOLENIA:

  • interaktywny wykład
  • case study


WIĘCEJ INFORMACJI

STRONA WWW

www.szkoleniawec.pl

TELEFON

+48 42 681 74 74

E-MAIL

szkolenia@kancelariawec.eu