Skuteczny Windykator

Skuteczny windykator
CENA
1,390.00 +23% VAT

Trenerzy

Artur Hildebrand
ZARZĄDZANIE WIERZYTELNOŚCIAMI

Początek

8 maja 2017 - 09:00

Koniec

9 maja 2017 - 15:30

Miejsce szkolenia

Europrofes, ul. Rynek 35, Wrocław   Zobacz mapę

Skuteczny windykator.

CEL SZKOLENIA:

Szkolenie będzie prowadzone w formie praktycznych warsztatów, podczas których uczestnicy zdobędą wiedzę jak skutecznie poszukiwać dłużników i efektywnie pozyskiwać informacje o kliencie/dłużniku przed i w trakcie współpracy handlowej. Uczestnicy nauczą się również skutecznych zasad negocjacji telefonicznych z dłużnikami. Na szkoleniu zostaną także omówione sposoby zabezpieczania wierzytelności jak również procedura windykacyjna i dokumenty ułatwiające dochodzenie należności w procesie windykacji i sądowym.

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie jest kierowane do pracowników działów windykacji, osób zajmujących się w firmie odzyskiwaniem należności.

CENA:

Koszt uczestnictwa w szkoleniu jednej osoby wynosi 1390,00 zł netto (+23% Vat).

Każda kolejna osoba z tej samej firmy otrzymuje 10% upustu od ceny szkolenia.

Klienci Grupy Kapitałowej WEC S.A.  otrzymują 10% upustu.

CENA ZAWIERA:

 • uczestnictwo w 2dniowych warsztatach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikaty
 • serwis kawowy i lunch

DZIEŃ I
1. Filozofia zadłużenia:
 • Sytuacja firm na rynkach eksportowych oraz krajowych,
 • Dlaczego się zadłużamy? – przyczyny unikania płatności przez klienta/dłużnika,
 • Kategorie dłużników.
2. Skip Tracing – poszukiwanie dłużników i efektywne pozyskiwanie informacji o kliencie/dłużniku przed i w trakcie
współpracy handlowej, źródła informacji :
 • Zewnętrzne (Internet, BIG, powszechne rejestry państwowe itp.)
 • Wewnętrzne (ankieta klienta, raport przedstawiciela terenowego itp.)
3. Umowa Handlowa – co warto zapisać w umowie w celu zabezpieczenia roszczeń?
4. Instrumenty zabezpieczające wierzytelności – porównanie sposobów zabezpieczeń:
 • Zabezpieczenia rzeczowe: zastaw, hipoteka, przewłaszczenie na zabezpieczenie, kaucja gwarancyjna,
 • Zabezpieczenia osobiste: poręcznie cywilne, gwarancja, przejecie długu, przelew wierzytelności, weksel i poręcznie
  wekslowe, ubezpieczenie należności, factoring.
DZIEŃ II
1. Schemat rozmowy telefonicznej – przychodzącej i wychodzącej – siedem podstawowych zasad skutecznych negocjacji telefonicznych:
 • Pytania i ich funkcja w rozmowie z dłużnikiem – Pomocne techniki aktywnego słuchania. Przeszłość, Przyszłość,
 • Sankcje – rodzaje i sposoby wprowadzania,
 • Trudne rozmowy – jak prowadzić aby nie dopuścić do konfliktu?
 • Jak być zrozumianym? – Artykulacja, Rytm i tempo wypowiedzi, Ton i intonacja,
 • Najczęstsze pułapki językowe (ćwiczenia),
 • Zwroty chybotliwe w rozmowie z dłużnikiem,
 • Zastosowanie niektórych praw perswazji w procesie windykacji telefonicznej oraz wybrane techniki negocjacji
  (ćwiczenia)
 • Taktyki obrony dłużnika – gry manipulacyjne (ćwiczenia),
 • Błędy w zadawaniu pytań podczas negocjacji windykacyjnych.
2. Procedura windykacyjna oraz dokumenty ułatwiające dochodzenie należności w procesie windykacji i sądowym:
 • Wezwania do zapłaty – stopniowanie treści oraz list adwokacki
 • Uznanie długu/oświadczenie,
 • Ugoda/porozumienie.
 • Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji
 • Powiadomienia sms
 • Potrącenie
 • I inne…..

 

FORMA SZKOLENIA:

 • interaktywny wykład
 • case study


WIĘCEJ INFORMACJI

STRONA WWW

www.szkoleniawec.pl

TELEFON

+48 42 681 74 74

E-MAIL

szkolenia@kancelariawec.eu