Skuteczna windykacja a ochrona danych osobowych

Skuteczna windykacja a ochrona danych osobowych
CENA
749.00 +23% VAT

Trenerzy

Grzegorz Madej
ZARZĄDZANIE WIERZYTELNOŚCIAMI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Początek

20 czerwca 2017 - 09:00

Koniec

20 czerwca 2017 - 15:30

Miejsce szkolenia

Hotel Pod Kasztanami, al. Krężnicka 96A, Lublin   Zobacz mapę
Skuteczna windykacja a ochrona danych osobowych

CEL SZKOLENIA:

Dzięki szkoleniu uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób przekazywać informacje o dłużnikach zgodnie z aktualnymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych. Zapoznają się również z obowiązkami Administratora Danych Osobowych wynikających z przepisów prawa oraz z prawami osób – dłużników, których dane są przetwarzane. Na szkoleniu zostaną omówione również nadchodzące zmiany wynikające z przepisów europejskich.

 

ADRESACI SZKOLENIA:

 • Osoby prowadzące lub odpowiedzialne za windykację wierzytelności,
 • Pracownicy działów prawnych i administracji.

 

CENA:
Koszt uczestnictwa w szkoleniu jednej osoby wynosi 749 zł netto (+23% Vat).

Każda kolejna osoba z tej samej firmy otrzymuje 10% upustu od ceny szkolenia.

Klienci Kancelarii Prawnej Inkaso WEC S.A. oraz członkowie Związku Przedsiębiorców i Pracodawców otrzymują 10% upustu.

Cena zawiera:

 • uczestnictwo w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat udziału w szkoleniu,
 • przerwy kawowe, lunch

1. Podstawowe zagadnienia prawa zobowiązań.

2. Rodzaje dłużników a przetwarzanie danych osobowych.

3. Pełnomocnictwo – formy, rodzaje, zakres.

4. Sprzedaż (cesja) wierzytelności – obowiązki informacyjne stron umowy.

5. Dane osobowe – podstawy prawne.

6. Zasady przetwarzania danych.

7. Administrator Danych Osobowych (ADO)- podstawowe obowiązki wynikające z przepisów prawa:

 • Obowiązek informacyjny ADO wobec osób, których dane są przetwarzane.

8.Obowiązki osób przetwarzających dane osobowe – telewindykatorzy, windykatorzy terenowi, osoby posiadające, z racji obowiązków zawodowych, dostęp do danych osobowych.9.Prawa osób (dłużników), których dane osobowe są przetwarzane.

10.Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) – najważniejsze orzecznictwo i stanowiska w zakresie przetwarzania danych osobowych w procesach windykacji.

11.Ogólne rozporządzenie UE o ochronie danych osobowych (RODO):

 • Zakres stosowania RODO, kary administracyjne
 • Obowiązki administratorów danych po wejściu w życie RODO
 • Nowe obowiązki informacyjne
 • Prawo do bycia zapomnianym
 • Prawo do przenoszenia danych

FORMA SZKOLENIA:

 • wykład i prezentacja multimedialna,
 • case study — praca z konkretnymi przykładami.


WIĘCEJ INFORMACJI

STRONA WWW

www.szkoleniawec.pl

TELEFON

+48 42 681 74 74

E-MAIL

szkolenia@kancelariawec.eu