Zarządzanie wierzytelnościami

Zarządzanie wierzytelnościami – windykacja polubowna w praktyce - szkolenie certyfikowane
CENA
749.00 +23% VAT

Trenerzy

Krzysztof Piłat
ZARZĄDZANIE WIERZYTELNOŚCIAMI

Początek

15 września 2017 - 09:00

Koniec

15 września 2017 - 15:30

Miejsce szkolenia

Europrofes, ul Rynek 35, Wrocław   Zobacz mapę

Zarządzanie wierzytelnościami – windykacja polubowna w praktyce – szkolenie certyfikowane.

 

CEL SZKOLENIA:

Dzięki szkoleniu dowiedzą się Państwo jak ograniczać ryzyko przeterminowanych należności na etapie nawiązywania współpracy z kontrahentem. Wiedza zdobyta na warsztatach pozwoli zminimalizować straty związane z kredytowaniem kontrahentów oraz skutecznie windykować niespłacone należności.

ADRESACI SZKOLENIA:

  • Szkolenie jest kierowane do pracowników działów windykacji, osób zajmujących się w firmie odzyskiwaniem należności.

CENA:

Koszt uczestnictwa w szkoleniu jednej osoby wynosi 749,00 zł netto (+23% Vat).

Każda kolejna osoba z tej samej firmy otrzymuje 10% upustu od ceny szkolenia.

Klienci Grupy Kapitałowej WEC S.A. otrzymują 10% upustu.

CENA ZAWIERA:

  • uczestnictwo w jednodniowych warsztatach
  • materiały szkoleniowe
  • certyfikaty
  • serwis kawowy i lunch

1. Polityka kredytowa firmy i jej wpływ na ryzyko niewypłacalności ze strony klientów:

•Sposoby ograniczania ryzyka – unikać, transferować czy zapobiegać,

•Strategie zarządzania kredytem kupieckim – agresywna, konserwatywna, elastyczna,

•Cele w zarządzaniu należnościami i uczestnicy procesu. Rola działu handlowego i księgowego w procesie windykacji,

•Studium przypadków.

2. Zanim rozpocznie się współpracę z potencjalnym klientem – analiza ryzyka i monitorowanie kontrahenta. Jak minimalizować ryzyko powstania przeterminowanych należności przy rozpoczęciu współpracy i jak zdobywać informacje w trakcie procesu windykacji?:

•Wyszukiwanie informacji jako sposób oceny wiarygodności kontrahenta,

•Jak to robić bezpłatnie – internetowe bazy danych ( KRS, RDN, Długi.info.pl, CEIDG, portale branżowe ),

•Komercyjne – Verif, biura informacji gospodarczych, wywiadownie gospodarcze,

•Formalno – prawne zabezpieczenie transakcji, czyli właściwe dokumentowanie współpracy,

•Wspomaganie procesu windykacji. Pozyskiwanie informacji o dłużniku.

3.Wybrane instrumenty zarządzania należnościami:

•Faktoring,

•Ubezpieczenia.

4. Rodzaje zabezpieczeń wierzytelności:

•Zabezpieczenia osobiste,

•Zabezpieczenia rzeczowe.

5.Wierzytelności w prawie podatkowym:

•Wierzytelność, a koszt uzyskania przychodu,

•Wierzytelność, a możliwość odliczenia VAT,

•Rezerwy na wierzytelności,

•Odsetki za zwłokę w zapłacie.

6.Windykacja na etapie polubownym:

•Rozpoznawanie i radzenie sobie z wymówkami i grami dłużników,

•Zasady negocjacji, czyli jak odzyskać długi i utrzymać relacje z kontrahentem,

•Zasady korespondencji – monit, wezwanie do zapłaty. Jak redagować, kiedy wysyłać, ile razy?

•Telefoniczna rozmowa windykacyjna – scenariusze, które pomagają kierować rozmową,

•Zasady zapowiadania i stosowania sankcji , „spirala windykacyjna”,

•Procedury windykacyjne,

•Programy informatyczne wspomagające proces windykacji,

•Wybór zewnętrznej firmy wspomagającej windykację.

FORMA SZKOLENIA:

  • interaktywny wykład
  • case study


WIĘCEJ INFORMACJI

STRONA WWW

www.szkoleniawec.pl

TELEFON

+48 42 681 74 74

E-MAIL

szkolenia@kancelariawec.eu