ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW W 2018 ROKU

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW W 2018 ROKU
CENA
550.00 +23% VAT

Trenerzy

Justyna Saderska
Prawo, pracy, finanse, zarządzanie wierzytelnościami

Początek

20 września 2017 - 09:00

Koniec

20 września 2017 - 15:30

Miejsce szkolenia

Hotel Amber, ul. Powstańców Warszawskich 45, Gdańsk   Zobacz mapę

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW W 2018 ROKU.

 

CEL SZKOLENIA:

Dzięki szkoleniu uczestnicy zdobędą wiedzę w zakresie zatrudniania cudzoziemców w Polsce, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Omówione zostaną również zmiany które będą obowiązywać od 1 stycznia 2018 r.

ADRESACI SZKOLENIA:

  • Szkolenie jest kierowane do pracowników działów kadrowo-płacowych, do osób zajmujących się w firmie sprawami pracowniczymi.

CENA:

Koszt uczestnictwa w szkoleniu jednej osoby wynosi 550,00 zł netto (+23% Vat).

Każda kolejna osoba z tej samej firmy otrzymuje 10% upustu od ceny szkolenia.

Klienci Grupy Kapitałowej WEC S.A. otrzymują 10% upustu.

CENA ZAWIERA:

  • uczestnictwo w jednodniowych warsztatach
  • materiały szkoleniowe
  • certyfikaty
  • serwis kawowy i lunch

I. Zarys kwestii prawnych związanych z pobytem i pracą cudzoziemców w Polsce – kiedy, komu i co wolno oraz na jakiej podstawie prawnej ?

1. Sytuacja prawna obywateli państw trzecich, w tym szczególna sytuacja osób pochodzących ze wschodnich krajów sąsiednich, a zwłaszcza z Ukrainy – prawo do pracy na podstawie systemu zezwoleń na pracę oraz w trybie składania oświadczeń pracodawcy o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi.

2. Rozwiązania, które weszły w życie od 1 lipca 2017 r.

3. Zmiany , które wejdą od 1 stycznia 2018 r.

4. Wprowadzenie ruchu bezwizowego dla obywateli Gruzji i Ukrainy.

5. Podleganie systemowi zabezpieczeń społecznych – zasada terytorialności i zasada stosowania jednego systemu, a zasady koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej i poza nią.

6. Zasady ogólne, na jakich cudzoziemcy pracujący w Polsce podlegają opodatkowaniu oraz obowiązkowi ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego. Zasady rozpoznawania ograniczonego i nieograniczonego obowiązku podatkowego w Polsce.

II. Praca cudzoziemców w Polsce – kwestie szczegółowe dotyczące uzyskiwania zezwoleń na pracę w Polsce oraz opodatkowania i podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym:

1. Zmian dotyczące podstawowego sytemu zezwoleń na pracę, wydawanych przez wojewodów.

2. Zmiany w przepisach dotyczących zatrudniania cudzoziemców – rozbudowa sytemu zezwoleń na pracę, wymuszona dyrektywą 2014/36/UE z 2014r. o warunkach pracy sezonowej – zezwolenia na pracę sezonową wydawane przez starostów powiatowych.

3. Wymagania dotyczące zawierania umów z cudzoziemcami na pracę sezonową i umów związanych z zapewnieniem kwaterunku pracownikom sezonowym.

4. Uproszczona procedura zatrudnienia cudzoziemców ze Wschodu (w tym z Ukrainy), bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.

5. Analiza warunków i trybu uzyskiwania zezwoleń na pracę i zezwoleń na pracę sezonową oraz dostępu do polskiego runku pracy na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi.

FORMA SZKOLENIA:

  • interaktywny wykład
  • case study


WIĘCEJ INFORMACJI

STRONA WWW

www.szkoleniawec.pl

TELEFON

+48 42 681 74 74

E-MAIL

szkolenia@kancelariawec.eu